Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Om Språkbanken

Språkbanken inrättades 1975 som en nationell enhet placerad vid Göteborgs universitets humanistiska fakultet. Språkbankens uppdrag blev och är fortfarande att samla in, utveckla och tillgängliggöra språkresurser (till exempel korpusar (stora textsamlingar), lexikon, samt språkteknologiska verktyg för att utveckla och använda övriga resurser) åt forskare och allmänheten. Språkbanken var ett direkt resultat av Sture Alléns pionjärinsatser inom svensk korpuslingvistik under 1960-talet, vilka ledde fram till Press-65, en av de första stora elektroniska textkorpusarna för ett annat språk än engelska.

Språkbanken har utvecklats till en nationellt och internationellt erkänd forskningsenhet, med en unik kompetens vad gäller svenska textkorpusar, parallellkorpusar, svenska elektroniska lexikonresurser samt språkteknologiska verktyg för att bearbeta, annotera och visa upp textkorpusar. Huvuddelen av materialet är modernt, men ambitionen är att resurserna ska avspegla hela den skrivna svenskans historia - från medeltiden till modern tid - med alla dess genrer. Resurserna används flitigt av forskare i och utanför Sverige, både i empirisk forskning och i undervisning i svenska, nordiska språk och kontrastiv eller typologisk lingvistik. De används också mycket av allmänheten, eftersom huvuddelen av resurserna är fritt åtkomliga för sökning via webbgränssnitt.

Korpusmaterialen presenteras i huvudsak genom ett webbaserat sökgränssnitt, där sökträffarna ges i form av konkordansrader. Denna presentationsform föredras av många språkvetenskapliga forskare. I ökande utsträckning kan vi också tillhandahålla språkliga data för nedladdning, något som ofta krävs för språkteknologisk forskning. Språkbankens lexikonresurser är sökbara online och för det mesta även fritt nedladdningsbara i standardiserade format för alla typer av användning.

Clilstore Över till Språkbanken

Short url:   https://clilstore.eu/cs/423