Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

6.2. CLIL bedømmelse i praksis

Udvalgte bedømmelsesskemaer

Med en CLIL tilgang vil bedømmelsen af fagligt indhold sandsynligvis være meget lig den, som bruges i ”traditionel”. undervisning. Dog kan man også medtage anvendelsen af fagligt ordforråd (som Communication/kommunikation) samt kompetencen at kunne identificere relevant information, eksempelvis:

Indhold

Kriterier

4- fortræffeligt

3- godt

2- tilfredsstillende

1 – ikke tilfredsstillende

Brug af emnespecifikt ordforråd i skriftligt arbejde.

Alle nye ord anvendes passende i simple sætninger.

15 nye ord anvendes passende i simple sætninger.

10 nye ord anvendes passende i simple sætninger.

Færre end 5 nye ord anvendes passende i simple sætninger.

Identifikation af relevante informationer fra forskellige websites

Fundet relevante informationer fra forskellige websites mindst tre forskellige websites

Fundet relevante informationer fra forskellige websites mindst to forskellige websites

Fundet relevante informationer fra forskellige websites mindst et website

Flere end et website besøgt, men der er ikke fundet relevante informationer.

 

Andre eksempler på mulige bedømmelseskriterier:

Samarbejde

Kriterier

4- fortræffeligt

3- godt

2- tilfredsstillende

1 – ikke tilfredsstillende

Evnen til at samarbejde om en gruppeopgave

Eleven arbejder gennemgående godt som medlem af en gruppe, viser initiativ, sikrer fuldførelsen af arbejdsopgaven og støtter alle de andre i gruppen

Eleven arbejder ofte godt som medlem af en gruppe, viser initiativ, sikrer fuldførelsen af arbejdsopgaven og støtter alle de andre i gruppen

Eleven arbejder nogen gange godt som medlem af en gruppe, viser initiativ, sikrer fuldførelsen af arbejdsopgaven og støtter alle de andre i gruppen

Eleven vedkender sig gruppemedlemskabet, men gør kun lidt for at hjælpe gruppe til at nå sit mål.

 

KREATIVITET

Kriterier

4- fortræffeligt

3- godt

2- tilfredsstillende

1 – ikke tilfredsstillende

Viser originalitet i forberedelse og udarbejdelse af diagrammer og andre visuelle materialer

Eleven har mindst tre originale ideer til design og kan udarbejde de resulterende visuelle materialer.

Eleven har mindst to originale ideer til design og kan udarbejde de resulterende visuelle materialer.

Eleven har mindst en original ide til design og kan udarbejde de resulterende visuelle materialer.

Eleven bidrager lidt til design og forberedelse af visuelle materialer.

 

Kompetence

Som Massler foreslår det, så er bedømmelse også en mulighed for at gøre det klart for eleverne hvilke kompetencer, der bliver bedømt. Der er naturligvis sammenfald i alle aspekter i en CLIL lektion, og 'can-do' / ’Jeg kan’ udsagn, som vedrører andre af C’erne, kan medregnes som kompetencer og kan bedømmes som sådanne. Ved at inkludere specifikke kompetencer i en evalueringsrubrik har læreren mulighed for ikke blot at vise en færdighed som vigtig i en bestemt aktivitet i klassen, men også at vise hvordan denne kompetence kan forbedres og udvikles af eleven. Eksempler på dette kan ses nedenfor i rubrikken for sidemandsevaluering markeret med *.

POWERPOINT Dias

Påbegyndt

1

Under udvikling

2

Færdigt

3

Fortræffeligt

4

 

Dias orden

Lidt vægt på organiseringen

Nogen organisering til stede, men svært at følge

Dårlig organisering, men præsentationens udvikling er indlysende

Klar organisering og let at følge

 

Billeder og grafik

Små og meget svære at afkode og forstå

Tydeligt synlige, men svært forståelige

Synlige med besvær, men let forståelige

Klart synlige og let forståelige

 

Tekst dias

For småt til at læse

Klar tekst, men indholdet svært at forstå

For småt til med lethed at kunne læse, men indholdet er let forståeligt

Teksten er klar og let forståelig

 

Dias indhold

Ikke alle emner dækket

Nogle emner dækket

De fleste emner dækket

Alle emner dækket

 

*Håndtering af dias

 

Gennemgående akavet håndtering

 

Forsinket fjernelse af foregående dias og levering af næste

 

Forsinkende skift mellem dias

 

Glatte og tidspassende overgange

 

POWERPOINT fremføring

Påbegyndt

1

Under udvikling

2

Færdigt

3

Fortræffeligt

4

 

Dias relevante til det talte indhold

Dias passede ikke med det talte indhold

Blot få dias matchede de talte indhold

Blot en lille del af det talte indhold passede ikke til et dias

Talt indhold passede til dias

 

Sprog

Mange problemer med nøjagtighed i udtale og grammatik

Visse problemer med nøjagtighed i udtale og grammatik

Få problemer med nøjagtighed i udtale og grammatik

Fortræffelig udtale og grammatik

*Brug af udfyldende sprog

Diasskift nævnes, men uden afklaring

Næste dias/sektion introduceres, men uden opsummering af nuværende

Nuværende dias/sektion opsummeres og næste introduceres

Velvalgt og varierende udfyldende sprog sammenkæder alle dias/sektioner

 

Kommunikative færdigheder

Mundtlig fremførelse leveret som oplæsning fra tekst

Det meste af den mundtlige fremføring var oplæsning fra tekst

Visse dele af den mundtlige fremføring var oplæsning fra tekst

Den mundtlige fremføring forberedt på skrift, men ikke oplæst fra tekst

 

Skiftevis aflevering mellem gruppens medlemmer

Kun en enkelt talte

En enkelt talte det meste af tiden

En enkelt talte overvejende mere end de andre

Gruppemedlemmerne delte afleveringen ligeligt mellem sig

 

Baseret på Alberich, ”English through Science (2009), as seen in CLIL – Coyle, Hood, Marsh (2010)”.

 

 

 

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2535