Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

2.2.1. CLIL Lærernes FAQs (Ofte stillede spørgsmål)

FAQs for lærere

1. Jeg er faglærer. Hvorfor skal jeg indbygge fokus på sprog i min fagundervisning?

Ved at undervise med CLIL hjælper du dine elever ikke blot ved at lære dem indhold, men også med forberedelse til fremtidigt arbejde, hvor de får brug for at kende indholdet på et andet sprog.

Det er også en helhedsorienteret måde at undervise på ikke blot at inkorporere fag og sprog, men også tankefærdigheder og kompetencer, som er samfundsrelevante. På grund af dette underviser du dine elever i færdigheder, som skal bruges i deres fremtidige arbejdsliv og ikke blot i et enkelt fag.

2. Jeg er sproglærer. Hvordan kan jeg hjælpe faglærerne, når jeg ikke kender noget som helst til deres fag?

Det er svært at lære et sprog udenfor en kontekst. Traditionelt har sproglærere anvendt lærebøger som er emnebaserede, og som kan være irrelevante i forhold til elevernes liv. Som kontrast til dette så kan læring af et sprog i en kontekst indenfor et skolefag motivere, eftersom det har et klart formål, som er relevant for eleverne. Det kan sammenlignes med en ESP lektion (English for Special Purposes) for et medlem af en flybesætning eller en salgsleder.

Hvor de lærende allerede har en basisviden indenfor faget kan dette resultere i erfaringsdeling mellem eleverne samt læreren på ekstrasproget (ES). Dette udvikler læring i både indhold og ES.

3. Ja, men jeg ved stadig ikke ret meget om det faglige indhold! 

En sproglærer underviser ikke i fagindhold, og dette forventes heller ikke, men anvender faginhold som et bærende element for at introducere sprog.

I andre situationer arbejder sproglæren tæt sammen med faglærere for at tilbyde vejledning i det sprog, de har brug for i deres lektioner. Her tager sproglæreren rollen som konsulent for faglærerne.

4. Hvad gør CLIL sprogundervisning anderledes en normal sprogundervisning? 

Sproget, som eleverne lærer i en CLIL lektion, er forskelligt fra traditionel sprogundervisning, det er sprog til elevernes fremtidige liv. Det er sprog som skal anvendes indenfor rammerne af indholdet.

Eftersom det primære mål er kommunikation og ikke blot at lære grammatik og sproglig syntaks, så indser eleverne, at de kan anvende sproget uden først at have en dybdegående viden om det. CLIL hjælper eleverne til samtidigt at bruge målsproget og tilegne sig faglig viden.

5. Hvordan kan jeg få mine elever til at acceptere CLIL? 

Nogle elever vil muligvis i starten være tøvende overfor at anvende et ekstrasprog (ES). De kan have følelsen af, at arbejdsbelastningen er sværere, end den faktisk er.

Det er vigtig at forklare eleverne grundene til at lære med CLIL og at understrege fordelene med dette så som, at det vil åbne muligheder for arbejdsmobilitet i fremtiden. Selvom eleverne ikke skal flytte til udlandet for at finde arbejde, vil de have gavn af at kende et ES specielt det fagsprog, som er en del af deres arbejde. Arbejdsgivere er mere tilbøjelige til at beskæftige folk, som har den ekstra fordel at have et ekstra sprog.

CLIL sproglæringen udvikles organisk. Med tiden vil eleverne berige deres ordforråd, og målsproget bliver tydeligere. Eleverne får større selvtillid og kan udtrykke sig med større lethed på trods af fejl (i grammatik, syntaks, stavning og udtale). Sproglærings succes i CLIL termer demonstreres ved den kommunikative brug af målsproget.

Hvor det er muligt, bør eleverne opmuntres til at samarbejde med elever fra andre lande, til at udveksle ideer om faget, de er ved at lære. Det er relativt nemt at komme i gang med et e-Twinning projekt med en anden klasse via:

www.etwinning.net

6. Hvordan kan jeg undervise med det nye sprog, hvis mit eget niveau ikke er særlig højt?  

Dette er sandsynligvis den største frygt for enhver faglærer, og har forårsaget en modvillighed mod at undervise med en CLIL tilgang.

 

En positiv tilgang kunne være at diskutere din usikkerhed med skolelederen og bede om assistance fra en sproglærer som ”sprogekspert”

Husk, at du er fagekspert. Brugen af CLIL betyder ikke, at du skal overtage undervisningen af et helt sprog. Din opgave er undervisning i indhold, medens du indarbejder det nye sprog, som er nødvendigt i din undervisning. Du muliggør læring af det nye sprog ved at give anledning og opmuntring til, at eleverne anvender det.

 

Vores Online Clil4U for-kursus er tilrettet for at hjælpe faglærere med at blive mere sikre med engelsk, som ofte er ekstrasproget, der anvendes i CLIL, og som også er det sprog, vi anvender i selve Clil4U-kurset. Sprogsektionerne vil give øvemuligheder. Ved at følge det korte for-kursus i dit eget tempo, vil du opnå større sikkerhed i engelsk.) Prøv Clil4U sprogkursus her:

https://sites.google.com/site/clil4uprecourse/

7. Hvordan kan jeg nå hele læseplanen, hvis jeg både skal undervise i sprog og et fagligt indhold? 

Sproget, der undervises i CLIL, er ikke et komplet sprogkursus. Det er simpelthen det sprog, som er relevant for den lektion, du underviser. Der er ikke en læseplan for sproget, som du skal nå. Sprog i korte og relevante hjælpesekvenser introduceres, hvor det er nødvendigt, så eleverne har fokus på det faglige i læseplanen.

8. Jeg har allerede en stor arbejdsbyrde. Er jeg selv nødt til at udarbejde de materialer jeg skal bruge? 

CLIL undervisere inddrager og tilpasser eksisterende ressourcer for at gøre dem egnede og brugbare for deres elever.

Eksempelvis bruges grafiske programmer og andre visuelle hjælpemidler til at gøre den sproglige bearbejdning lettere for eleverne.

9. Hvor finder jeg egnede materialer på passende niveauer?  

Der findes databaser med CLIL ressourcer på forskellige sprog, for eksempel:

http://languages.dk/databank/materialslist.php

En anden nyttig database med flersproglige ressourcer er CLILStore: http://multidict.net/clilstore/

British Council og OneStopEnglish er eksempler på andre websteder til engelskundervisning. Ideerne herfra kan tilpasses til undervisning i andre sprog

Endeligt udgive der flere og flere bøger relevant for CLIL fra forskellige forlag. Prøv eks. regelmæssigt at besøge websiderne fra OUP, CUP og Express Publishing og se, hvad der er netop er udgivet.

10.  Skal jeg som faglærer også bedømme elevernes sprog?

Bedømmelse er en integreret del af læring, men det er op til dig at bestemme kriterierne for bedømmelsen af sproget. Det vil være brugbart at fokusere på de sproglige områder, som du selv har dækket i klassen. Lav et skema til bedømmelsen, så eleverne er klar over, hvad det er, du bedømmer på, dette vil være anderledes end sproglærerens bedømmelse. I kapitel 6 er der nogle prak-tiske eksempler på bedømmelsesskemaer.

11. Hvorfor kan jeg ikke blot bruge en fagbog, som er skrevet til elever, der har ekstrasproget (ES) som modersmål? 

Enhver fagbog skrevet til elever med ekstrasproget (ES) som modermål har en stor sproglig variation og svære grammatiske strukturer samt et stort ordforråd. Det ville være alt for overvældende for dine elever at møde dette ES sprog samtidig med at skulle lære nyt fagindhold. Det ekstrasprog, som du introducerer, bør kun bestå af de nødvendige grammatiske strukturer og ordforråd svarende til elevernes ES niveau.

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2473