Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

1. En introduktion til CLIL

1.1. Udviklingen af CLIL

Termen indholds- og sprogintegreret læring ”Content and Language Integrated Learning” (CLIL) blev lanceret i 1994 i forening med Europa-kommissionen. Dette blev fulgt af en paneuropæisk diskussion ført af ekspertise fra Finland og Nederlandene, om hvordan man kan føre den sproglæringsdygtighed, som findes i nogle skoletyper, ind i de generelle skoler og uddannelser som er samfundsfinansierede.

På det tidspunkt var lanceringen af CLIL både politisk og uddannelsesmæssig. Den politiske drivfaktor var baseret på visionen om, at mobilitet på tværs af Europa krævede højere sprogkompetencer indenfor bestemte sprog, end det var tilfældet den gang. Den uddannelsesmæssige drevfaktor, påvirket af tosproglige initiativer så som i Canada, gik på at designe eller på anden vis tilpasse eksisterende undervisningstilgange for at sikre en bred masse af elever/studerende med højere kompetenceniveauer (Marsh 2012)

Nu, omkring to årtier senere er CLIL-konceptet udviklet til ikke blot at være en måde til at forbedre tilgangen til flere sprog, men også til at tilføre innovative metoder til undervisning i det hele taget.

CLIL som en fremgangsmåde har vundet accept i europæiske lande. Rent faktisk er det i nogle lande påkrævet, at lærerne anvender CLIL i deres undervisning. Tendenser er, at CLIL i fremtiden synes at ville blive anvendt mere og mere i de fleste europæiske lande.

 

1.2. Så hvad er CLIL rent faktisk?

Definition:

“CLIL er en dobbeltfokuseret uddannelsestilgang i hvilken et andet sprog anvendes til både undervisning og læring af såvel indhold som sprog.” (EuroCLIC 1994)

Sagt mere enkelt, så integrerer CLIL både indholdslæring og sproglæring. I CLIL lærer eleverne et eller flere af deres skolefag i et målsprog, som oftest er engelsk, men også nogle gange på andre andetsprog. Eleverne/studerende forventes ikke at være duelige i det nye sprog, før de begynder at lære. De lærer nemlig det sprog, der behøves for at lære samtidig med, at de lærer faget.

I CLIL er læring af indhold og læring af sprog lige vigtigt. Begge er vigtige læseplansfag for eleverne, og de udvikles og integreres langsomt, men støt. På længere sigt lærer eleverne såvel indhold som det nye sprog lige så godt om ikke bedre end elever som lærer fag og sprog adskilt.

CLIL involverer et ændret fokus i klassen. Når lærerne bruger ”Skole Lingua Franca” (SLF) til undervisningen, så kan de fortælle eleverne hvad som helst, de vil have de skal vide, og eleverne kan forstå dem. Men når de underviser i deres fag ved brug af et nyt sprog, så er dette ikke muligt. På grund af dette er de nødt til at vise eleverne, hvordan de selv kan finde informationer, og hvordan de kan samarbejde og tale sammen for at finde nye ideer, således at brugen af sproget bliver en del af læringsprocessen. Med andre ord er underviserne nødt til at skifte metode og finde forskellige måder at hjælpe eleverne til at lære.

Ved at gøre dette forbereder underviseren de unge elever/studerende til den moderne verden, hvor man arbejder i projektteams, bruger forskellige sprog for at tale med forskellige kolleger og kommunikere med personer i forskellige lande. De forventes at løse problemer, planlægge deres eget arbejde og selv finde ud af ting ved at anvende en række firskellige kilder især internettet.

CLIL er derfor designet til at forberede unge mennesker til fremtiden. Det leverer de første trin frem mod selvstændig læring og forståelse.

1.3. Træk ved CLIL

Ioannou Georgiou, S og Pavlou, P (2011) siger, at CLIL har tre hovedkarakteristika:

a) Læring af et Ekstra Sprog (ES) er integreret i faglige fag så som naturfag, historie og geografi. Eleverne lærer målsproget gennem hvilket selve undervisningen er tilrettelagt.

b) CLIL har sin oprindelse i forskellige sociolingvistiske og politiske sammenhænge, og CLIL relateres til et hvilket som helst sprog, alder og uddannelsesniveau fra børnehaveklasse, grundskole, gymnasium til erhvervs- og højere uddannelser. På denne måde svarer CLIL til EU's vision om livslang læring for alle borgere, hvor flersproglighed og multikultur vil fremme integration, forståelse og mobilitet blandt europæerne .

c) CLIL er en tilgang som involverer udvikling af sociale, kognitive, lingvistiske, akademiske og andre læringsfærdigheder, som til gengæld muliggør resultater i både indhold og sprog. (cf Mehisto et al 2008: 11-12).

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2471