Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

An Modh Coinníollach

Comhrá 1

Cainteoir A:

 A Pheadair, dá mbeifeá ar ais ar scoil, an ndéanfá rud ar bith difriúil?

 Peadar: Níl mé go hiomlán cinnte, leis an fhírinne a dhéanamh. Chaithfinn níos mó ama i mbun staidéir, b’fhéidir, nó roghnóinn ábhair eile don Ard-Leibhéal, ach thaitin an scoil go mór liom, agus b’fhéidir nach n-athróinn rud ar bith. Bheadh sé an-doiligh dul ar ais ar scoil anois cibé ar bith. Bheinn ró-aosta le dul i dtaithí ar ríomhairí agus ar an teicneolaíocht úr a bhaineann leis an scoil

 Cainteoir A:

 Dá mbeadh rogha agat cónaí in áit ar bith eile, cá rachfá?

 Peadar: Sin ceist mhaith. Cé go bhfuil mé sásta san áit ina bhfuil mé anois, tá dúil mhór agam sa Fhrainc agus b’fhéidir go rachainn a chónaí ann. Bheadh deis agam am a chaitheamh amuigh faoin ghrian agus tuilleadh léitheoireachta a dhéanamh. Déarfainn go gceannóinn teach beag amuigh faoin tuath, agus b’fhéidir go ndéanfainn iarracht Fraincis a fhoghlaim. Ba chinnte go gcuirfeadh sé le mo chuid Fraincise.

 Cainteoir A:

Dá mbeadh airgead le caitheamh agat, cad é a dhéanfá leis?

 Peadar: Bhuel, ba chuma liom riamh faoi chúrsaí airgid, ach nach mbeadh sé deas cúpla punt le spáráil a bheith agam! Ní rachainn ar mire leis an airgead, ach déarfainn go gcuirfinn cúpla punt i dtaisce. Is cinnte go dtabharfainn airgead do mo ghaolta, agus b’fhéidir go rachainn ar saoire áit éigin go hiomlán éagsúil – an tSín, b’fhéidir. Ní bhím ag smaoineamh air, leis an fhírinne a dhéanamh!

 Gluais:

i mbun staidéir – studying; cibé ar bith – anyway; le dul i dtaithí ar – to get used to; cuir le X – to improve; ar mire – mad; i dtaisce – in savings; gaolta- relations.

Clilstore Cleachtadh

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2386