Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Breandán Ó Brolcháin

Is mise Breandán Ó Brolcháin. Teicneolaí ríomhaireachta atá ionam.Tá mé ag cur fúm i mBéal Feirste ach tá agam le dul go Gaillimh maidin amárach. Tá cruinniú tábhachtach agam ar leath i ndiaidh a dó ansin.

Éireoidh mé i dtrátha ceathrú i ndiaidh a sé agus déanfaidh mé réidh don turas. Nífidh mé agus bearrfaidh mé mé féin ag éirí dom. Gléasfaidh mé mé féin ansin. Cuirfidh mé orm culaith, léine agus carbhat.

Rachaidh mé síos an staighre agus déanfaidh mé réidh mo bhricfeasta. Íosfaidh mé babhla gránbhairr agus arán rósta. Ólfaidh mé caife bán gan siúcra. Glacfaidh mé bricfeasta mór mar beidh ocras orm agus mé ag taisteal. Glanfaidh mé mo bhróga ansin agus cuirfidh mé snas orthu.

Ní thiomáinfidh mé i mo charr féin, tá an turas rófhada.Gheobhaidh mé tacsaí go stáisiún na traenach. Ordóidh mé tacsaí anocht.Tiocfaidh sé fá mo choinne ar fiche go dtí a seacht. Cuirfidh mé mo chuid rudaí pearsanta i gcás beag anocht fosta nó beidh éadaí agus earraí eile de dhíobháil orm.

Imeoidh mé síos go dtí an stáisiún agus bainfidh mé oifig na dticéad amach ar deich go dtí a seacht. Ceannóidh mé ticéad fillte ó Bhéal Feirste go Gaillimh.Ní íocfaidh mise as an ticéad, íocfaidh an comhlacht as. Coinneoidh mé an admháil agus tabharfaidh siadsan an t-airgead ar ais dom.

Ní bheidh moill ar bith orm ticéad a fháil. Fágfaidh sin cúpla bomaite agam le dul go dtí an siopa agus nuachtán a cheannach. Is maith liom an Irish News a léamh gach lá.

Léifidh mé an nuachtán ar an traein agus cuirfidh sé thart an an t-am dom. Beidh mo ríomhaire glúine liom fosta agus déanfaidh mé roinnt bheag oibre air sin. Cuideoidh an t-ullmhúchán sin liom ag an chruinniú.

Mairfidh an cruinniú féin an tráthnóna ar fad beagnach. Ní miste liom sin.Fiafróidh na daoine i nGaillimh cuid mhór ceisteanna díom ach tabharfaidh mé freagra orthu uilig – nó tá súil agam go dtabharfaidh! Nuair a bheas an cruinniú thart, socróimid dáta agus am agus áit don chéad chruinniú eile.

Nuair a bheas deireadh le gnó an lae, imeoidh scaifte mór againn amach fá choinne dinnéir. Beidh mé ag súil go mór leis sin. Stopfaidh mé thar oíche in óstán i lár na cathrach agus fillfidh mé ar Bhéal Feirste an mhaidin dár gcionn.

Clilstore CleachtaíDoire - SuirbhéAn Chorr Chríochach - SuirbhéBéal Feirste - Suirbhé

Short url:   https://clilstore.eu/cs/2302