Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Cailleach an Airgid

Curfá
'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í
'Sí do mhaimeo í, 'sí cailleach an airgid
'Sí do mhaimeo í, ó Bhaile Iorrais Mhóir í
'S chuirfeadh sí cóistí ar bhóithre Cois Fharraige

Dá bhfeicfeá' an "steam" 'ghabhail siar Tóin Uí Loin'
'S na rothaí 'ghabhail timpeall siar ó na ceathrúnaí
Chaithfeadh sí 'n stiúir naoi n-uair' ar a cúl
'S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid

Curfá

Measann tú, 'bpósfa', measann tú 'bpósfa'
Measann tú, 'bpósfa', cailleach an airgid?
Tá's a'm nach 'bpósfa', tá's a'm nach 'bpósfa'
Mar tá sé ró-óg 'gus d'ólfadh sé'n t-airgead

Curfá

'S gairid go 'bpósfaidh, 's gairid go 'bpósfaidh
'S gairid go 'bpósfaidh, beirt ar a' mbaile seo
'S gairid go 'bpósfaidh, 's gairid go 'bpósfaidh
Séan Shéamais Mhóir is Máire Ní Chathasaigh

Curfá

The hag with the money

Chorus
She is your granny, she is your granny
She's your granny, the hag with the money
She's your granny, from Iorras Mhór
And she would put coaches on the roads of Cois Farraige

If you'd see the steam going past Toin Ui Loin'
And the wheels turning speedily out from her flanks
She'd scatter the stoor nine times to the rear
But she'd never keep pace with the hag with the money

Chorus

Do you reckon he'd marry, do you reckon he'd marry
Do you reckon he'd marry the hag with the money?
I know he'll not marry, I know he'll not marry
'Cause he's too young and he'll squander the money

Chorus

We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
We'll soon have a wedding, by two in the village
We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
Between Sean Seamais Mhoir and Maire Ni Chathasaigh

Chorus

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/1968