Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Na Buachaillí Álainn

Na Buachaillí Álainn

Mo bheannacht le [leis] na buachaillí a d’imigh uainn thar sáile,

Ach d’fhág siad culaith dheas orm le dhul amach dé Domhnaigh,

Cóta mór go talamh agus bheiste den tsíoda láidir,

Bríste a bhí san fhaisean agus bróga den leathar Spáinneach.

Cúrfa

Oró na buachaillí, is na buachaillí bhí álainn,

Oró na buachaillí, is na buachaillí bhí álainn.

 

Nuair a tchímse* an fharraige gharbh ó sé mo chroí bíos cráite,

Ag smaointiú* ar na buachaillí mar bhíonn siad ins na bádaí,

Ach guímse ar rí na n-aingeal ‘s é shocróchas na pláinéid,

's go dtuga sé slán na buachaillí ar chontúirt a bheith báite.

CúrfaF

uair mé litir as Albain 's ní raibh sé in mo shásamh,

Gur pósadh na buachaillí ar chailíní na háite,

Ach ní nár mhaith linn acu iad dá mbeadh siad ina sásamh,

Ach cailíní na n-oiléan 's iad an dream ab fhearr linn.

 

 1. Éist leis an amhrán           
 2. Tabhair faoi deara na píosaí a bhfuil línte fúthu. Tá fuaimniú faoi leith acu. Déan seo a chleachtadh.

Frásaí

 

 1. mo bheannacht le…

-       Cad é mar a déarfá: ‘all the best’ to one person; two people?

 

 1. Imigh ó

-       Cad é mar a déarfá: I left him; she left me; we left them; did they leave us; did he leave her; I will leave them; I would leave her if I had the money

 

 1. Culaith dheas

-       Cad chuige a bhfuil séimhiú ar an aidiacht?

 

 1. An Domhnach agus Dé Domhnaigh

-       Cad é an difear idir An Domhnach agus Dé Domhnaigh?

 

 1. Den tsíoda láidir

-       Cad chuige a bhfuil ‘t’ roimh ‘s’ anseo?

 

 1. Den leathar Spáinneach

-       Cad chuige a bhfuil an réamhfhocal ‘de’ in úsáid anseo?

 

 1. An fharraige gharbh

-       Cad chuige a bhfuil séimhiú ar an aidiacht ‘garbh’

 

 1. Cráite

-       Cén chuid den bhriathar atá i gceist le ‘cráite’? Cad é an briathar a théann leis seo?

 

 1. Rí na n-aingeal

-       Cad chuige a bhfuil ‘n’ roimh ‘aingeal’ sa chás seo?

  10.   Go dtuga sé slán

-       Cén chuid den teanga atá i gceist leis seo? An bhfuil samplaí ar bith eile agat de seo?

   11. In mo shásamh

-       An dtig leat an chuid seo a mhíniú?

    12. Cailíní na n-oileán

-       Cad chuige a bhfuil ‘n’ roimh ‘oileán’ sa chás seo?

    13. An dream ab fhearr linn

-       Cad chuige a bhfuil ‘ab’ fhearr ann?

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/1452