Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Bensinmotorns grundfunktion och Fyrtakts och tvåtaktsprincipen

Bensinmotorns grundfunktion

Bensinmotorn tillhör gruppen kolvmotor. Motorns kärna utgörs av cylindrar där kolvar rör sig med en fram och återgående rörelse. Cylinderns ena ända är

tillsluten av ett cylinderlock och kolven kan ses som en rörlig botten i cylindern. Bränslet och luften blandas ihop till en gas som förs in i cylindrarna. En

gnista från tändstiftet startar en explosionsartad förbränning och trycket som uppstår påverkar kolven. I topplocket så finns det ventiler som ser till att den

förbrända gasen hela tiden kan bytas ut mot ny gas. Kolvens fram och återgående rörelse omvandlas av vevstaken och vevaxeln till en roterande rörelse.

Fyrtakts och tvåtaktsprincipen

Motorerna kan arbeta enligt två olika principer. Idag är fyrtaktsmotorn den klart mest utbredda och finns i alla person och lastbilar. Fyrtaktsmotorns fördelar

är lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en jämnare gång. Tvåtaktsprincipen utnyttjas oftast i små bensinmotorer i motorcyklar, gräsklippare mm.

Fördelen med tvåtakts motorn är att de blir förhållandevis enkla och billiga att tillverka samt får en låg vikt jämfört med den effekt de utvecklar.

I fyrtaktsmotorn går det fyra takter för att genomföra ett arbetsförlopp eller arbetscykel. Arbetsförloppet upprepar sig hela tiden som en serie.

Inloppstakten: Under den första takten rör sig kolven nedåt i cylindern och inloppsventilen är öppen. Bränsleluftblandningen strömmar nu in i cylindern och när

kolven når sitt nedersta läge stängs inloppsventilen och den första takten är avslutad.

Kompressionstakten: Kolven har nu vänt och rör sig uppåt. Alla ventiler är stängda och gasen komprimeras allt mer. Strax innan kolven har nått sin högsta punkt

så antänds den komprimerade gasen av en gnista från tändstiftet. Tidpunkten när förbränningen startar varieras bl.a. beroende på belastning och varvtal.

Arbetstakten: Tryckökningen som uppstår under förbränningen pressar ner kolven. Detta är den arbetsgivande fasen i fyrtaktsmotorns arbetscykel. När kolven når

sitt nedersta läge så öppnar sig utloppsventilen.

Utloppstakt :Kolven rör sig nu uppåt och de förbrända gaserna drivs ut genom den öppna avgasventilen. När kolven sedan når sitt översta läge stängs

utloppsventilen och inloppsventilen öppnas återigen. Fyrtaktsmotorns arbetscykel är nu slutförd men en ny cykel startats direkt.

I de enklaste utförandena av tvåtaktsmotorn har cylindern spolportar där gasväxlingen sker. Utloppsporten är alltid placerad högre upp än inloppsporten vilket

innebär att avgaserna kan strömma ut ur cylindern innan ny gas kan komma in.

Kompressionstakt: När kolven når sitt nedersta läge har cylindern fyllts med bränsleluftblandning. Kolven rör sig sedan uppåt och komprimerar gasen.

Antändningen och förbränningen sker sedan precis som hos fyrtaktsmotorn.

Arbetstakt: Kolven trycks nedåt och i slutet av takten avtäcks utloppsporten och avgaserna strömmar ut. Därefter avtäcks sedan inloppsporten och ny gas trycks in

i cylindern av kolvens undersida. Den nya gasen hjälper till att driva ut avgaserna. Kompressionstakten påbörjas och cykeln börjar på nytt.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/145