Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Gitme Yoksa

Gitme yoksa içerim bütün uyku haplarýný
Sonra karýþtýrýrsýn ruh kitaplarýný
Bir mektup yazarým "hep seni sevdim"le biten
Sonra artýk hesap et bir daha olur mu hiç neþen?
Gitme yoksa atlarým en yakýn köprüden hafýzaya gerek yok bu olur tek hadisen
Gitme yoksa katlederim bizim yan komþularý
sanra polise derim
öldürmüþ masumlarý
Gitme dünyam dönsün dönsün
dünyam dönsün dönsün
ben hiç kimse ölsün mölsün istemem
Gitme yoksa yolum düþer kiralýk katillere
Sonra vurup durursun ýssýz sahillere
Gitme yoksa adým geçer akþam haberlerinde
gitgide yaþlanýrsýn
bir akýl hastanesinde

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/14