Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Lois yn siarad am brifysgol

Y flwyddyn yma, dw i'n mynd i mewn i fy ail flwyddyn yn prifysgol yn Kent, yn astudio Seicoleg.

Dw i'n mwynhau bod yn prifysgol achos dw i'n cael mwy o anibynniaeth a mwy o ryddid na ydw i pan dw i adre - dw i'n gallu mynd i unrhyw le dw isho, neu goginio unrhyw beth dw i'n ffansïo.

Dw i'n falch bod fi 'di medru setlo lawr yn iawn a gwneud ffrindiau da, er bod y gwaith yn gallu bod yn anodd.

Blwyddyn yma, dw i'n byw mewn tŷ efo pump o genod [=genethod] eraill, mewn tŷ tu allan i'r campws, a dan [=rydym] ni'n ffrindiau eitha da, so gobeithio fydden ni ddim yn ffraeo gormod!

Dw i'n edrych ymlaen am y pethau newydd fydden ni dysgu y flwyddyn yma, ond dw i'n poeni am yr arholiadau sy'n dod i fyny.

Clilstore English

Short url:   https://clilstore.eu/cs/1356