Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Turism Argesean partea 3

Naratorul: În imediata apropiere a schitului Nămăieşti este amplasată casa memorială a marelui poet român George Topârceanu. În interiorul edificiului sunt expuse obiecte şi documente ce ilustrează viata şi activitatea autorului baladei “Chiriaşul Grăbit” şi a altor numeroase opere literare de excepţie. Mai departe, pe drumul către Dragoslavele, se înalţă mausoleul eroilor de la Mateiaş. A fost ridicat în 1916 (o mie nouă sute şaisprezece) în memoria soldaţilor romani căzuţi în timpul primului Război Mondial.

Culoarul Rucăr – Bran, care face legătura între Muntenia şi Transilvania oferă la tot pasul privelişti de un pitoresc deosebit. O parte a chiliilor săpate de râul Dâmbovicioara în pereţii munţilor Piatra Craiului a fost declarată rezervaţie naturală.

Culoarul Rucăr – Bran este presărat de localitatea turistică, între care se remarcă Podul Dâmboviţei, Dragoslavele şi Rucărul. Zona se caracterizează printr-un relief carstic variat şi spectaculos.

Râurile care coboară din munţii Făgăraş, Piatra Craiului şi Leaota au săpat în calcarele de aici văi înguste şi adânci, dând naştere celui mai mare complex de chei din România. Eroziunea accentuată a acestui tip de rocă a avut ca rezultat şi apariţia a numeroase peşteri cu dimensiuni mici ori mijlocii. Între acestea se număra peştera Dâmbovicioara, lunga de peste 250 (două sute cincizeci) de metri. Golul subteran s-a format prin eroziunea calcarelor, de către pârâul Peştera, care susura în apropiere, lângă intrare. Pensiunile rurale construite în apropierea peşterii Dâmbovicioara, constituie excelente locuri de popas, de unde se poate porni în drumeţie pe traseele pline de pitoresc din zona Rucăr – Dâmbovicioara.

Lângă localitatea Rucăr străjuiesc ruinele cetăţii Oratei, puternic post de pază al trecătorii Branului, construită în anul 1212 (o mie două sute doisprezece) de cavalerii teutoni.

În apropierea comunei Podul Dâmboviţei, pe Dealul Sasului se află casa dramaturgului Paul Everac şi o rezervaţie de statui din calcar.

După ce traversează râurile Argeş şi Doamnei, drumul duce către o altă zonă de interes în estul judeţului: în localitatea Valea Mare Podgoria se află casa memorială Liviu Rebreanu. Aici marele scriitor roman a trăit timp de 14 (paisprezece ) ani, şi, inspirat fiind de realitatea satelor din apropiere a scris romanul “Răscoala” .

La o distanţă de circa 5 (cinci) kilometri de Piteşti, în oraşul Ştefăneşti este amplasat Centrul de Cultură Brătianu. Conacul, care a aparţinut membrilor familiei Brătianu, întemeietori ai liberalismului românesc, a fost numit Florica, în memoria lui Ion I.C. Brătianu, trecuta de tânăra în nefiinţă. Cel mai cunoscut membru al familiei, Ion I. C. Brătianu, a ocupat de şase ori fotoliul de prim ministru al României în intervalul 1920 – 1927 (o mie nouă sute douăzeci – o mie nouă sute douăzeci şi şapte). Vila adăposteşte o biblioteca suspendată, cea mai importantă bibliotecă particulară din România. Biroul de la etajul doi a constituit locul preferat de studiu al lui Ionel Brătianu, un alt membru marcant al familiei. În imediata vecinătate a conacului se află capela familiei Brătianu, ctitorită în anul 1898 (o mie opt sute nouăzeci şi opt).

La 10 (zece) kilometri de Piteşti se află complexul naţional muzeal Goleşti, constituit din secţia memorială dedicată familiei Golescu, şi din Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii în aer liber.

Conacul Goleştilor, construit în 1640 (o mie şase sute patruzeci) de Stroe Leurdeanu, este singura construcţie laică fortificată din ţară.

Complexul include şcoala obştească, înfiinţată de marele cărturar Dinicu Golescu, precum şi bolniţa, aşezământ destinat celor bătrâni, bolnavi şi săraci.

Clilstore English translation

Short url:   https://clilstore.eu/cs/1229