Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Student introduction to Clilstore in Irish

Tá trí huirlis foghlama ar fáil ón láithreán gréasáin multidict.net, is é sin, Clilstore, Wordlink agus Multidict.

Is é atá i Multidict seirbhís foclóra a éascaíonn ceadú foclóirí aonteacha agus dátheangacha. Is féidir leis cuid mhór péirí teangacha a chruthú nach bhfuil le fáil áit ar bith eile.

Ligeann Wordlink duit leathanaigh ghréasáin a iompú trí gach focal a nascadh le foclóirí ar-líne. Baineann Wordlink feidhm as Multidict.

Is ionann Clilstore agus bailiúchán d’aonaid fhoghlama teanga i réimse leathan teangacha. Cuidíonn sé le foghlaimeoirí téacsanna a léamh trí na focail ar fad a nascadh le Multidict.

Ní mór an dóigh a n-oibríonn Multidict a thuiscint sular féidir lántairbhe a bhaint as Clilstore agus Multidict. Amharcaimis ar Multidict mar sin.

Ar an chéad amharc tá cuma an-simplí ar Multidict. Cuirimis an focal “transducer” isteach agus ansin úsáidimis an roghchlár anuas le hinsint do Multidict cén teanga atá ann.

Feicimid go gclúdaíonn Multidict cuid mhór teangacha, roghnóidh mé Béarla. Agus ansin cliceálaim “Go”.

Feicimid gníomhaíocht san fhuinneog. Chun sainmhíniú Béarla den fhocal “transducer” a fháil roghnaítear “Béarla” i roghchlár “To”, ach an iarraidh seo ba mhaith liom go gcuideoidh Multidict liom “transducer” a aistriú go Spáinnis, mar sin de, cliceálaim ar roghchlár anuas “To” agus roghnaím “Espanol (es)”.

Déanfaidh Multidict iarracht ansin an focal a aistriú ó Bhéarla go Spáinnis ag úsáid an fhoclóra is mó úsáide. Tá 24 foclóir ag Multidict a chlúdaíonn Béarla go Spáinnis.

Má tá foclóir maith ar eolas agat nach bhfuil ar fáil cheana féin ar Multidict cliceáil ar an nasc “About” ag barr an leathanaigh le do thoil mar a gheofar eolas faoin dóigh le do mholadh a chur ar aghaidh chugainn.

Tá sé tábhachtach an foclóir is fearr a oireann do na riachtanais s’agat a roghnú. Tá buanna agus laigí ag gach foclóir. Mura bhfuil an focal atá de dhíth ort ag foclóir amháin ní mór foclóir eile a roghnú.

Is féidir foclóir eile a roghnú trí chliceáil ar roghchlár anuas “Dictionary”, nó trí chliceáil ar cheann de dheilbhíní na bhfoclóirí.

Is focal teicniúil an sampla s’againn “transducer” nach bhfuil le fáil sna foclóirí go léir. Mar sin de, triallfaidh mé cuid de na foclóirí eile trí chliceáil ar na deilbhíní.

Tá foclóir IATE ar cheann de na foclóirí is fearr liom. Tá sé ar cheann de na foclóirí is fearr faoi choinne rialachán agus téacsanna dlithiúla ach déanann sé freastal maith ar théarmaí teicniúla.

Roinneann IATE téarmaí ar bhonn comhthéacs, cuidíonn seo leat an ceann is oiriúnaí a roghnú.

I Multidict is féidir liom frásaí ar nós “look for” nó “look after” a chur isteach fosta.

Feicimis cad é mar a úsáidtear Multidict laistigh de Wordlink. Téim ar ais go dtí an clár ar Multidict.net agus roghnaím “Wordlink”.

Laistigh de Wordlink is féidir láithreán gréasáin a iompú sa tslí is go mbeidh gach focal sa téacs nasctha le foclóirí ar-líne.

Is í an chéad chéim ná insint do Wordlink cén teanga ina bhfuil an leathanach gréasáin.

Scríobhaim isteach seoladh an láithreáin, “cnn.com” sa chás seo agus cliceálaim ar “Go”

Is féidir liom cliceáil ar fhocal anois agus é a chuardach i Multidict.

Ní féidir liom ach focal aonair a chuardach, más gá dom frása ar nós “look for” nó “look after” a chuardach ansin caithidh mé na focail bhreise a chlóscríobh isteach i Multidict.

Mar a fheicfidh tú, bíonn cuimhne ag Multidict ar an fhoclóir a d’úsáid tú an uair dheireannach agus an péire teangacha lena raibh tú ag obair.

Is féidir liom an teanga nó an foclóir a athrú am ar bith.

Má chliceálaim ar nasc iompóidh Wordlink an chéad leathanach eile fosta.

Más mian liom focal a chuardach atá hipearnasctha cheana féin ní mór dom an bosca “Remove existing links” a thiceáil agus agus cliceáil ar “Go”

Feicimis anois cad é mar a úsáidtear Multidict laistigh de Clilstore. Téim ar ais go clár Multidict.net.

Tugann clár Multidict.net dhá rogha le haghaidh Clilstore. Le dul chuig aonaid fhoghlama teanga ar Clilstore – cliceáil ar an tsaighead ghorm atá ag díriú ar “Students”

Is í an chéad chéim an teanga a bhfuil tú ag foghlaim a roghnú.

Roghnóidh mé “English”. I roinnt brabhsálaithe gréasáin is gá “Submit” a chliceáil i ndiaidh duit an teanga a roghnú.

Anois níl romham ach liosta aonad d’fhoghlaim an Bhéarla.

Ar an taobh clé de gach aonad tá leibhéal deacrachta an aonaid sin ó A1 go C2 le feiceáil. Is é A1 an leibhéal is fusa.

Is féidir liom leibhéal na teanga a roghnú, rud a chuidíonn liom teacht ar aonaid atá oiriúnach don leibhéal s’agam. Níl le déanamh ach cliceáil ar na cnaipí le feiceáil cad atá ar fáil ag na leibhéil éagsúla.

Má tá meán ar nós físe nó fuaime mar chuid den aonad léirítear sin sa chéad cholún eile.

Cosúil le bunachar sonraí, is féidir an liosta aonad a chuardach agus a shórtáil.

Má chliceálaim ar “Media” sórtálfar an liosta de réir an chinéil meáin atá á úsáid sna haonaid.

Má tá mé ag cuardach aonaid ar leith nó ag iarraidh aonaid ar théama ar leith a aimsiú thig liom téarma cuardaigh a iontráil sa réimse “Title” nó sa réimse “Text and Summary” agus cliceáil ar “Find”

Is féidir liom colúin bhreise a chur leis an liosta fosta má tá tuilleadh eolais de dhíth orm faoi na haonaid, cosúil leis an duine a rinne iad nó cá mhéad focal atá in aonad.

Is féidir liom colún a bhaint trí chliceáil ar an X dearg

Nó gach rud a chur ar ais go dtí na roghanna réamhshocraithe trí chliceáil ar “Clear All” nó “Restore”

Roghnaímis an t-aonad dar teideal “Wiring a Typical British Plug (Intermediate level)”

Anois thig liom an físeán a sheinm.

Agus cliceáil ar na focail go léir ba mhaith liom a chuardach. Is é atá sa téacs seo tras-scríbinn focal ar fhocal ar an fhíseán.

Sa réimse “Multidict” san fhuinneog ar thaobh na láimhe déise is féidir liom torthaí mo chuardaigh a fheiceáil.

Ní thig liom ach focal amháin ag aon am amháin a chuardach mar seo, mar sin de, caithfidh mé focail bhreise a scríobh isteach i Multidict má tá mé ag iarraidh frásaí ar nós “look for” nó “look after” a chuardach.

Tá naisc chuig leathanaigh eile nó cleachtaí ag roinnt aonad. Nascann an t-aonad seo chuig “Exercises” agus thig liom glacán a ioslódáil fosta.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/1190