Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

EL MÈTODE CIENTÍFIC

EL MÈTODE CIENTÍFIC
El mètode científic és un procés que serveix per investigar allò desconegut, un procés que utilitza l'evidència i l'experimentació. Les persones que fan ciència utilitzen aquest mètode amb la finalitat de trobar informació per respondre les preguntes que es fan. Quan un/a científic/a utilitza aquest mètode pot reproduir experiments que hagi fet 
un altre científic.
PASSOS DEL MÈTODE CIENTÍFIC:
1. Observació: examen atent dels fenòmens que succeeixen en la natura. Aplicar atentament els sentits a un objecte o a un fenomen, per estudiar-lo tal i com es presenta a la realitat. Consisteix en la mesura de fets observables. A partir d’aquesta observació podem detectar un fet que no es pot explicar amb les teories que coneixem, o algun succés que les contradiu. 
2. Formulació d’hipòtesis: donar raons lògiques que justifiquin per què passen aquests fenòmens. Plantejament mitjançant l’observació seguint les normes establertes pel mètode científic. Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat. 
3. Experimentació: Mètode que consisteix en l’estudi d’un fenomen reproduït generalment en un laboratori. És la fase en què investiguem, recollim informació i pensem per veure si les hipòtesis són correctes. La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les dades relacionades amb ella

4. Extracció de conclusions: Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no. Si és certa passem al pas següent; si no, hem de tornar a la formulació. 
5. Elaboració d’una teoria: Una teoria es defineix com un conjunt de especificar les relacions de les variables, ofereixen una visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d’explicar-los.

Quan hagis acabat aquesta part has de fer les activitats del LIVEWORKSHEETS (trobaràs el link al MOODLE)

 

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/10944