Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

400 KV Cable Project - Division into Subcontracts / 1. Entrepriseopdeling

Eltra er bygherre og har udbudt kablerne samt entreprenørarbejdet i overensstemmelse med EU's udbudsregler. Kabelleverancen og anlægsarbejdet blev udbudt som to separate udbud.

Sagem fra Frankrig vandt kontrakten på levering af kabler til projektet. Sagem leverede kablet med tilbehør og stod for montagen af samtlige samle- og endemuffer. Desuden førte Sagem tilsyn med anlægsarbejdet og godkendte de anvendte arbejdsmetoder. Sagem medvirkede som supervisor ved kabeltrækningen og forestod test af kabelkappen efter hvert kabeltræk. Endelig udførte Sagem de afsluttende højspændingsprøver efter endt installation.

Konsortiet Arkil-Stürup vandt entreprisen på at udføre anlægsarbejdet. Arkil-Stürup har haft ansvaret for at tilvejebringe ledningsoplysninger, få gravetilladelser og få aftalt praktiske forhold i marken sammen med Eltras tilsynsførende.

Eltra har ført forhandlingerne med myndigheder og lodsejere. Eltra har lavet aftaler med alle implicerede parter om projektudførslen. Eltra har ført tilsyn med arbejdet og har i samarbejde med entreprenør og kabelleverandør aktivt deltaget i realiseringen af projektet.

Sagem har som nævnt løbende ført tilsyn med arbejdet og har stået inde for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med retningslinjerne angivet i betingelserne for kabelleverancen. Opdelingen i delentrepriser har således ikke betydet nogen ændring i garantibetingelserne for anlægget.

Eltra har koordineret arbejdet og har påtaget sig den nødvendige risiko ved at opdele entrepriserne. Dette er gjort på grundlag af erfaringer med tilsvarende anlægsarbejder - f.eks. bygning af nye luftledninger og transformerstationer. Opdeling i delentrepriser kan give mulighed for en betydelig økonomisk gevinst, men indebærer naturligvis også en vis risiko sammenlignet med en totalentreprise. Ved delentreprise-modellen er det nødvendigt, at bygherren afsætter ressourcer til et løbende tilsyn under anlægsarbejdet. Ved selv at have påtaget sig ansvaret har Eltra erhvervet et indgående kendskab til det færdige anlæg, hvilket er en fordel i den efterfølgende driftsfase.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/1052