Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Bondgården

Introduktion:

Mycket av det som vi behöver för att leva kommer från bondgården. Nu ska du få lära dig mer om bondgårdens djur, hur några av dem lever samt vad vi får från djuren. Du får även veta hur det är att vara bonde.

 

Vi börjar med att sjunga tillsammans!

MÅL

Målet med uppgiften är att få en förståelse för och se sambandet mellan bondgårdens djur, bondens arbete och den mat som produceras och som vi sedan äter.

I läroplanen står att följande område ska behandlas: Djur och växter i närmiljön, hur de kan sorteras samt namn på några vanligt förekommande arter.

Uppgift 1: förförståelse, vilka djur känner du igen?

Uppgift 2: Lära sig namnen på bondgårdens djur på svenska och engelska.

Uppgift 3: Lära sig djurens läten.

Uppgift 4: Lära sig djurens familjer.

Uppgift 5: Fördjupad kunskap om bondgården och vad vi får ut av den.

Uppgift 6: Fördjupad kunskap om kon.

Uppgift 7: Gruppuppgift som syftar till att diskutera, reflektera, argumentera och analysera inhämtad kunskap tillsammans. Därefter skapa en presentation där man visar sina nya kunskaper.

 

 

Moment1:

På en bondgård finns det flera olika sorters djur.

Vilka känner du igen?

 

Uppgift: Leta reda på bondgårdsdjuren som är gömda i kvadraten nedan.

 

Moment 2:

Vad heter djuren?

Se filmen

 

Här kan du lära dig vad olika bondgårdsdjur heter på engelska:

 

Gör uppgiften nedan:

 

Vill du ha en liten utmaning? Prova para ihop det svenska och det engelska ordet.

 

 

Moment 3:

Hur låter djuren?

Gör uppgiften nedan.

 

Moment 4:

Vad heter djurens barn?

Gör uppgiften nedan.

 

 

Moment 5

Här kan du klicka dig runt på bondgården. Välj ditt favoritdjur och berätta mer om det för en kompis. Du ska ha med minst fyra fakta om ditt djur.

 

Moment 6

Titta på filmen nedan tillsammans med din grupp.

Här får ni veta mer om hur några djur på en bondgård lever.

När ni tittat på filmen ska er grupp svara på frågorna tillsammans.

 

 

Frågor:

1. Vilka djur har Anna på sin gård?

2. Hur bor korna på Annas gård?

3. Hur mjölkas korna som bor på Annas gård?

4. Vad tycker Anna är det bästa med att jobba med djur?

 

Avslutningsuppgift:

Enskild uppgift:

1. Fundera på vilka djur skulle du vilja ha och varför om du bodde på en bondgård.

 

Detta är en gruppuppgift, Ni kommer att delas in i grupper om tre till fyra personer.

1. Diskutera tillsammans i gruppen och enas om tre djur.

2. När ni redovisar ska ni också förklara varför ni valt just dessa djur.

3. Ni ska även redovisa hur ni tar hand om dessa djur och vad man får från dem.

4. Gör en powerpoint.

 

 

Se kriterierna för uppgiften i länken nedan.

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/10438