Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Instrumenty w orkiestrze dętej Instruments in a brass band

Introduction

Czy wiesz,co to jest orkiestra dęta? Masz pojęcie, jakie instrumenty wchodzą w skład orkiestry dętej? Jakie sekcje instrumentalne tworzą orkiestrę? Postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o orkiestrze dętej i instrumentach wchodzących w jej skład.

Do you know what a brass band is? Do you have any idea what instruments make up a brass band? What instrumental sections make up the orchestra? 
Follow the instructions on this page to learn everything you need to know about the brass band and its instruments.

1. Pierwszy krok - Przeczytaj tekst:

Step 1  Read the text:

Orkiestra dęta składa się głównie z instrumentów dętych. Zwykle można podzielić orkiestry na marszowe oraz koncertowe. Tym pierwszym towarzyszą często barwne zespoły mażoretek. Orkiestrę dętą w marszu prowadzi zwykle tamburmajor (-ka), może nim być także kapelmistrz - dyrygent.  Orkiestra dęta zwykle składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu osób, które grają na poszczególnych instrumentach w trzech podstawowych sekcjach:

  1. Sekcja instrumentów dętych drewnianych;
  2. Sekcja instrumentów dętych blaszanych;
  3. Sekcja instrumentów perkusyjnych.

 

2. Drugi krok - Obejrzyj fragment filmu i uzupełnij tekst:

Step 2 Watch the video and complete the text:

 

3. Trzeci krok  Podzielcie się na trzy 5-osobowe grupy i porozmawiajcie o instrumentach. Jakie instrumenty mogą grać w orkiestrze dętej?

Third step. Divide into three groups of 5 and talk about instruments. What instruments can play in a brass band?

 

 

4 Czwarty krok - wykonaj poniższe zadanie dotyczące instrumentów i wartości rytmicznych: 

Fourth step - Complete the following activity for instruments and rhythm values:

 

5 krok - rozwiąż krzyżówkę 

Fifth step - solve the crossword

5 krok      Sprawdź jaki to instrument: 

Fifth step Check what instrument it is

 

6. Szósty krok - Zadanie

Sixth step - Task

Wybierz temat (grupę) dotyczący instrumentów orkiestry dętej i skorzystaj z linków i działań związanych z tym tematem.

Select a topic (group) about brass band instruments and use the links and activities related to that topic

 

- (Potrzebne informacje znajdziesz pod zielonym przyciskiem poniżej  (You will find the necessary information under the green button below)

Będziecie pracować w 3 grupach pięcioosobowych.   You will work in 3 groups of five.

Grupa A sekcja (grupa) instrumentów dętych drewnianych;   

Group A section (group) of woodwinds;

Grupa B sekcja (grupa) instrumentów dętych blaszanych;

Group B section (group) of brass instruments;

Grupa C sekcja (grupa) instrumentów perkusyjnych. 

Group C section (group) of percussion instruments.

Każda grupa zbiera potrzebne informacje na wybrany temat i tworzy zestaw slajdów, aby podzielić się z klasą wszystkim, czego dowiedzieliście się o instrumentach.

Each group gathers the necessary information on a selected topic and creates a set of slides to share with the class what they have learned about the instruments. 

Udzielisz również porad każdemu, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat instrumentów o których przygotowałeś materiał.

You will also give advice to anyone who would like to learn more about the instruments for which you have prepared the material.

Clilstore Instrumenty w orkiestrze dętejpoznajemy instrumenty dęteInstrumenty perkusyjneEwaluacja

Short url:   https://clilstore.eu/cs/10326