Clilstore Facebook WA Linkedin Email
Login

This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Plural nouns

Topic:Plural nouns.

 

 

Zazwyczaj do rzeczowników w liczbie mnogiej dodajemy na koncu literkę s               np. car- cars, dog- dogs, clock- clocks

Kiedy rzeczowniki kończą się na -s, -ss, -sh, -sh, -x, -o  na końcu dodajemy es        np. bus-buses, dress-dressses, bush-bushes, sandwich-sanwiches, box-boxes, tomato-tomatoes.

Kiedy rzeczowniki kończą sie na -f, odrzucamy  literkę  f i dodajemy ves               np.elf- elves, half- halves

Istnieją tez wyjątki           np. tooth-teeth, foot-feet

s es ies ves irregular plural form
most nouns nouns ending in -s, -ss, -sh,-ch,-x, -o

nouns ending in -y

but boy-boys,

toy-toys,

nouns ending in -f,-fe ?

1  car

2  cars

1 bus

 2  buses

 

1 el

2  elves

1 tooth 

2  teeth

         
         

peach                            pepper                                      witch               cushion               leaf                             dish                   

 

  wolf                            potato                    lunch                      toothbrush            class               shelf

 

fox                            kiss                 child               coconut                          glass

 

Naciśnij na pierwsze okienko każdego z haseł, wtedy pojawi się rzeczownik. Twoim zadaniem jest wpisać do krzyżówki liczbę mnogą podanego rzeczownika. 

np. duck -------------> ducks

Po rozwiązaniu krzyżówki będziesz mógl  odczytać umieszczone pod nią  tajemnicze słowo. Wpisz je do zeszytu 

The secret word from the crossword is.................................

Clilstore

Short url:   https://clilstore.eu/cs/10035