;
Alumnos

For students

Profesores

For teachers

Media
Unit Views Clicks Created Changed Licence Owner Language Level Words Media Time Buttons Files Title Summary Likes
247112701172015-02-092015-02-24BY-SAfredDanskC1 6941. En introduktion til CLILEn introduktion til CLIL0
2472138132015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 7992. Hvorfor CLIL?Hvorfor CLIL? En vigtig grund til at introducere CLIL er at hjælpe undervisningssektoren til at forberede nutidens elever til nutidens arbejdsliv såvel som morgendagens. Unge mennesker skal være parate til at møde anderledes udfordringer, end deres forældre eller bedsteforældre måtte.0
2473137622015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 11492.2.1. CLIL Lærernes FAQs (Ofte stillede spørgsmål)0
2474104702015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 4692.2.2. FAQs for elever og Hvordan involveres forældrene0
24753301742015-02-092015-02-24BY-SAfredDanskC1 6923. De fem C’er1
24771226672015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 4814. Tilgangen til CLIL1
247810734302015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 6214.2. Zonen for nærmeste udvikling (ZPD) og stilladsering0
2479137322015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 8124.3. Læringsautonomi, Interaktion og lærerens tid til refleksioner0
24801126152015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 9475. Eksempler på CLIL lektioner1
248111967332015-02-092015-02-20BY-SAfredDanskC1 6896. Evaluering1
25351166172015-02-202015-02-24BY-SAfredDanskC1 7676.2. CLIL bedømmelse i praksis1
621673462017-12-07BY-SAfredDanskC1 5791Anmeldelse af arbejdsulykker, anden delDu bør have en grundlæggende forståelse af: *Hvorfor og hvordan skader, ulykker og visse sygdomme skal indberettes til Arbejdstilsynet *Hvorfor ulykker skal rapporteres til arbejdsgiver *Nødvendigheden af at registrere alle ulykker som medfører skade uanset art i virksomhedens logbog med ulykkesregistreringer *Hvornår skal arbejdsskader og ulykker anmeldes0
621572052017-12-07BY-SAfredDanskC1 5691Anmeldelse af arbejdsulykker, første delDu bør have en grundlæggende forståelse af: *Hvorfor og hvordan skader, ulykker og visse sygdomme skal indberettes til Arbejdstilsynet *Hvorfor ulykker skal rapporteres til arbejdsgiver *Nødvendigheden af at registrere alle ulykker som medfører skade uanset art i virksomhedens logbog med ulykkesregistreringer *Hvornår skal arbejdsskader og ulykker anmeldes0
4734114532017-02-06BY-SAfredDanskC1 5931Arbejde i højden. Anden delDu bør have en grundlæggende forståelse af: • Vigtigheden af at anvende det mest egnede adgangsudstyr til opgaven • Kun at anvende stiger og trappestiger hvor opgaven har lav risiko og er af kort varighed • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved brug af: Stilladser, personlifte, faldsikringsudstyr etc.0
473399682017-02-06BY-SAfredDanskC1 4351Arbejde i højden. Første delDu bør have en grundlæggende forståelse af: • Vigtigheden af at anvende det mest egnede adgangsudstyr til opgaven • Kun at anvende stiger og trappestiger hvor opgaven har lav risiko og er af kort varighed • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages ved brug af: Stilladser, personlifte, faldsikringsudstyr etc.0
4737101052017-02-10BY-SAfredDanskC1 6371ArbejdsudstyrDu bør have et grundlæggende kendskab til: Kun at anvende det arbejdsudstyr du er blevet oplært i og autoriseret til at bruge Vigtigheden af at kontrollere udstyret inden brug At rapportere enhver defekt og mangel og ikke anvende defekt udstyr Sikker brug af forlængerledninger0
456190172016-10-26BY-SAjose2700DanskC1 1811BiobrændselGroen Energi0
470097672017-01-272017-01-27BY-SAfredDanskC1 6581Brand og nødsituationer. Anden delDu bør have en grundlæggende viden om: Hvad du skal gøre i tilfælde af en nødsituation på arbejdet Typer af ildslukkere som er til rådighed og typer af brande de kan bruges på Vigtigheden af førstehjælp i forbindelse med en ulykke0
469998882017-01-272017-01-27BY-SAfredDanskC1 5011Brand og nødsituationer. Første delDu bør have en grundlæggende viden om: Hvad du skal gøre i tilfælde af en nødsituation på arbejdet Typer af ildslukkere som er til rådighed og typer af brande de kan bruges på Vigtigheden af førstehjælp i forbindelse med en ulykke0
25361198192015-02-202015-02-20BY-SAfredDanskC1 328CLIL Guidebog: Terminologi1
601771412017-10-03BY-SAfredDanskC1 8431Farer ved specielle arbejdsstederDu bør have en grundlæggende viden om: • Sikkerhedsforholdsregler før arbejde i snævre rum • Forholdsregler, der skal tages ved udførsel af gravearbejde for at reducere risici for kontakt med nedgravede kabler, nedfaldende materialer m.m. • Forholdsregler, der skal tages ved arbejde nær luftledninger • Farer for fodgængere ved køretøjer på arbejdspladsen • De forøgede risici for unge på arbejde og for personer, der arbejder alene1
4558854432016-10-262016-10-27BY-SAjose2700DanskC1 2301Fossile brændstofferGroen Energi0
602168262017-10-052024-02-07BY-SAfredDanskC1 555Generelt om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen, anden delDu bør have viden om: Hvad manuel håndtering betyder for en medarbejder, og hvad en arbejdsgiver skal gøre for at beskytte medarbejdere mod skader Typer af skader man kan blive ramt af ved udførsel af manuel håndtering af byrder Hvilke dele af kroppen som er mest udsat for skader ved manuel håndtering af byrder Hvordan det afgøres om manuel håndtering er sikkert Hvad der skal tages højde for ve risikovurdering af manuel håndtering Principperne for gode teknikker ved manuel håndtering af byrder0
602078192017-10-052024-02-08BY-SAfredDanskC1 622Generelt om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen, første delDu bør have viden om: Hvad manuel håndtering betyder for en medarbejder, og hvad en arbejdsgiver skal gøre for at beskytte medarbejdere mod skader Typer af skader man kan blive ramt af ved udførsel af manuel håndtering af byrder Hvilke dele af kroppen som er mest udsat for skader ved manuel håndtering af byrder Hvordan det afgøres om manuel håndtering er sikkert Hvad der skal tages højde for ve risikovurdering af manuel håndtering Principperne for gode teknikker ved manuel håndtering af byrder0
456978902016-10-272020-03-17BY-SAjose2700DanskC1 31Grønne energi former Mindomo0
4686855202017-01-16BY-SAfredDanskC1 4401Helbred og hygiejne. Anden delDu bør have viden om: Farerne ved at blive udsat for stoffer så som asbest Vigtigheden af god personlig hygiejne ved arbejde med farlige stoffer Hvordan risikoen for sygdomme båret af skadedyr kan reduceres Hvilke velfærdsfaciliteter, der kræves på en byggeplads Hvordan risici ved støj og vibrationer af hænder og arme kan reduceres0
468589522017-01-16BY-SAfredDanskC1 4701Helbred og hygiejne. Første delDu bør have viden om: Farerne ved at blive udsat for stoffer så som asbest Vigtigheden af god personlig hygiejne ved arbejde med farlige stoffer Hvordan risikoen for sygdomme båret af skadedyr kan reduceres Hvilke velfærdsfaciliteter, der kræves på en byggeplads Hvordan risici ved støj og vibrationer af hænder og arme kan reduceres0
1055215052013-03-072013-03-07BY-SAfredDanskC1 1746Horns Rev -et vindkraftværk i Nordsøen Et hold møllebyggere på vej til job på Horns Rev ud for den jyske vestkyst. I sommerhalvåret 2002 udfordrede i hundredvis af mænd Nordsøen. De har bygget verdens hidtil største vindmøllepark på havet.0
467689262017-01-052017-01-05BY-SAfredDanskC1 4541Manuel håndtering af byrder. Anden delDu bør have viden om: • Hvad manuel håndtering betyder for en medarbejder, og hvad en arbejdsgiver skal gøre for at beskytte medarbejdere mod skader • Typer af skader man kan blive ramt af ved udførsel af manuel håndtering af byrder • Hvilke dele af kroppen som er mest udsat for skader ved manuel håndtering af byrder • Hvordan det afgøres om manuel håndtering er sikkert • Hvad der skal tages højde for ve risikovurdering af manuel håndtering • Principperne for gode teknikker ved manuel håndtering af byrder0
4675922622017-01-052017-01-05BY-SAfredDanskC1 4861Manuel håndtering af byrder. Første delDu bør have viden om: • Hvad manuel håndtering betyder for en medarbejder, og hvad en arbejdsgiver skal gøre for at beskytte medarbejdere mod skader • Typer af skader man kan blive ramt af ved udførsel af manuel håndtering af byrder • Hvilke dele af kroppen som er mest udsat for skader ved manuel håndtering af byrder • Hvordan det afgøres om manuel håndtering er sikkert • Hvad der skal tages højde for ve risikovurdering af manuel håndtering • Principperne for gode teknikker ved manuel håndtering af byrder0
577372852017-05-222024-02-13BY-SAfredDanskC1 693MiljøDu bør have en grundlæggende forståelse af: Ansvar og krav til håndtering af materialer Foranstaltninger til genbrug og minimering af affald Identifikation af farligt affald / specialaffald Forholdsregler og procedurer for håndtering af farligt affald Bæredygtighed i udvælgelse og brug af materialer0
57746952772017-05-22BY-SAfredDanskC1 4811Miljø. Anden delDu bør have en grundlæggende forståelse af: Ansvar og krav til håndtering af materialer Foranstaltninger til genbrug og minimering af affald Identifikation af farligt affald / specialaffald Forholdsregler og procedurer for håndtering af farligt affald Bæredygtighed i udvælgelse og brug af materialer0
468482812017-01-162017-01-16BY-SAfredDanskC1 5441Personlige værnemidler. Anden delDu bør have viden om: Hvornår skal personlige værnemidler anvendes. Hvorfor din arbejdsgiver skal sørge for personlige værnemidler Hvorfor du skal anvende de personlige værnemidler som udleveres af din arbejdsgiver Hvorfor du skal passe på de personlige værnemidler, der udleveres til din brug Hvorfor du skal rapportere om mistede eller beskadigede personlige værnemidler til din umiddelbare overordnede De mulige virkninger af ikke at benytte personlige værnemidler Begrænsninger i personlige værnemidler0
468393122017-01-162017-01-16BY-SAfredDanskC1 5161Personlige værnemidler. Første delDu bør have viden om: Hvornår skal personlige værnemidler anvendes. Hvorfor din arbejdsgiver skal sørge for personlige værnemidler Hvorfor du skal anvende de personlige værnemidler som udleveres af din arbejdsgiver Hvorfor du skal passe på de personlige værnemidler, der udleveres til din brug Hvorfor du skal rapportere om mistede eller beskadigede personlige værnemidler til din umiddelbare overordnede De mulige virkninger af ikke at benytte personlige værnemidler Begrænsninger i personlige værnemidler0
4636108892016-12-14BY-NC-NDfredDanskC1 7291Sikkerhed ved arbejde på elektriske installationer. Anden delKurset vil komme til at bestå af elleve online moduler indenfor sikkerhed for elektrikere og andre ansatte i Bygge og Anlægsbranchen. De elleve moduler vil dække europæiske sikkerhedsforhold med tekster og spørgsmål som har taget udgangspunkt i det britiske ”Electrotechnical Certification Scheme” og er bearbejdet og udvalgt så de dækker hele Europa. De originale spørgsmål kan downloades fra https://www.ecscard.org.uk/Downloads/PoliciesAndDocuments/ECS033-HS_Revision_Guide-July-2015.pdf Teksterne er tilpasset og bearbejdet med tilladelse fra SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry)0
46351143702016-12-14BY-NC-NDfredDanskC1 6221Sikkerhed ved arbejde på elektriske installationer. Første delKurset vil komme til at bestå af elleve online moduler indenfor sikkerhed for elektrikere og andre ansatte i Bygge og Anlægsbranchen. De elleve moduler vil dække europæiske sikkerhedsforhold med tekster og spørgsmål som har taget udgangspunkt i det britiske ”Electrotechnical Certification Scheme” og er bearbejdet og udvalgt så de dækker hele Europa. De originale spørgsmål kan downloades fra https://www.ecscard.org.uk/Downloads/PoliciesAndDocuments/ECS033-HS_Revision_Guide-July-2015.pdf Teksterne er tilpasset og bearbejdet med tilladelse fra SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry)0
1056162652013-03-07BY-SAfredDanskC1 678Udlægning af rør under Mariager FjordKrydsningen af Mariager Fjord skulle ske under hensyntagen til det sårbare miljø i området. Under forundersøgelserne analyserede man, om der kunne udføres en styret underboring under fjorden. Der blev taget boreprøver i fjordbunden. Resultatet viste, at der var for mange sten til at der kunne gennemføres de nødvendige ni styrede underboringer. Desuden ville der blive en overdækning af kablerne på 8-10 meter dynd med meget dårlig varmeafledningsevne.0

37 units found