;
Alumnos

For students

Profesores

For teachers

Media
Unit Views Clicks Created Changed Licence Owner Language Level Words Media Time Buttons Files Title Summary Likes
1118196372022-11-012022-11-01BY-NC-SAGuthanNanEileanMaltiB2 651 8:393Vjaġġ fuq il-Baħar għal Santa KildaA short documentary in Maltese about the island of St Kilda off the west coast of Scotland.0
25641298462015-02-23BY-SAfredMaltiC1 6971. L-Ewwel Kapitlu: Introduzzjoni għal CLIL0
256599042015-02-23BY-SAfredMaltiC1 7582. Għaliex CLIL?0
25661222692015-02-23BY-SAfredMaltiC1 12632.2.1. Mistoqsijiet li jagħmlu l-għalliema0
2567105902015-02-23BY-SAfredMaltiC1 4402.2.2. Mistoqsijiet li spiss jagħmlu l-istudenti0
25681330702015-02-23BY-SAfredMaltiC1 7113. Il-5 K0
2569106862015-02-23BY-SAfredMaltiC1 5484. Il-Metodu CLIL0
2570116612015-02-23BY-SAfredMaltiC1 6544.2. The Zone of Proximal Development (ZPD) u Scaffolding0
25711045612015-02-23BY-SAfredMaltiC1 8434.3. L-Awtonomija tal-Istudent & Interazzjoni & Il-Ħin tal-Ħsieb tal-Għalliema0
2572133312015-02-23BY-SAfredMaltiC1 10635. Kampjun tal-lezzjonijiet CLIL0
2573114602015-02-23BY-SAfredMaltiC1 7476. Evalwazzjoni0
2574123832015-02-232015-02-24BY-SAfredMaltiC1 8276.2. L-Assessjar tal-CLIL fil-Prattika0
604256502017-10-18BY-SAfredMaltiC1 10801Ambjentali, URL tat-testGħandu jkollok għarfien ta’ Ir-responsabbiltajiet u l-mod ta’ kif tuża l-materjali Kif għandek tirriċikla u tnaqqas l-iskart Kif tagħraf materjal perikoluż u skart speċjali Prekawzjonijiet u proċeduri ta’ x’tagħmel bi skart perikoluż Sostenibbiltà fl-għażla u l-użu ta’ materjali0
1226105392013-07-16BY-SAfredMaltiC1 330 3:29At The Science LabStudents at this school take part in various extra-curricular activities such as sports, Drama, choir, school band, gymnasium, every year over 150 students participate in such activities as the Christmas Convert, The Talent Show, Prize Day Activity, Crib competition and they also have their own School Council. Life at St. Thomas More Boys Junior Lyceum is very varied and exciting. They also help students make use of their available resources and to use them in planning their activities and everyday lives. By means of these classes, students also become more in contact with their national heritage and later become more tolerant to different cultures. Overall, students are given the opportunity to be more creative, original, and efficient and intellectual, and to improve their decision-making skills and problem solving abilities. The library is like the artist’s palette. It offers the students an opportunity to broaden their vocabulary and culture. At the library, students can find all kinds of books in both M0
4678923102017-01-122017-03-30BY-SAfredMaltiC1 66711Elettrotekniku, URL tat-test tal-ewwel parti0
4679823132017-01-122017-02-22BY-SAfredMaltiC1 7801Elettrotekniku, URL tat-test tat-tieni parti0
599155022017-09-202017-09-20BY-SAfredMaltiC1 6141Nar u EmerġenzaGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • X’għandek tagħmel f’każ ta’ emerġenza fuq ix-xogħol • It-tipi ta’ apparat tat-tifi tan-nar li hawn u fuq liema tipi ta’ nirien jistgħu jintużaw • L-importanza tal-ewwel għajnuna f’każ ta’ inċident0
599252312017-09-20BY-SAfredMaltiC1 7121Nar u Emerġenza, tat-tieni partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • X’għandek tagħmel f’każ ta’ emerġenza fuq ix-xogħol • It-tipi ta’ apparat tat-tifi tan-nar li hawn u fuq liema tipi ta’ nirien jistgħu jintużaw • L-importanza tal-ewwel għajnuna f’każ ta’ inċident0
470969212017-01-302017-02-22BY-SAfredMaltiC1 5671Operazzjonijiet ta’ Rfigħ u Ċaqliq, URL tat-test tal-ewwel partiGħandu jkollok fehim bażiku ta’: • Xi tfisser operazzajonijiet ta’ rfigħ manwali fil-kuntest ta’ impjegat u x’għandhom jagħmlu l-impjegaturi biex iħarsu lill-impjegati milli jweġġgħu • It-tipi ta’ korriment li tista’ ssofri meta tagħmel xogħol ta’ rfigħ • Il-partijiet ta’ ġismek li l-aktar li jistgħu jiġu affettwati b’korriment minn rfigħ • Kif tiddeċiedi jekk attività ta’ rfigħ hix ta’ periklu • X’għandu jiġi kkunsidrat meta tagħmel assessjar tar-riskju tal-irfigħ. • Il-prinċipji tat-teknika tajba tal-irfigħ0
471077702017-01-302017-02-22BY-SAfredMaltiC1 5161Operazzjonijiet ta’ Rfigħ u Ċaqliq, URL tat-test tat-tieni partiGħandu jkollok fehim bażiku ta’: • Xi tfisser operazzajonijiet ta’ rfigħ manwali fil-kuntest ta’ impjegat u x’għandhom jagħmlu l-impjegaturi biex iħarsu lill-impjegati milli jweġġgħu • It-tipi ta’ korriment li tista’ ssofri meta tagħmel xogħol ta’ rfigħ • Il-partijiet ta’ ġismek li l-aktar li jistgħu jiġu affettwati b’korriment minn rfigħ • Kif tiddeċiedi jekk attività ta’ rfigħ hix ta’ periklu • X’għandu jiġi kkunsidrat meta tagħmel assessjar tar-riskju tal-irfigħ. • Il-prinċipji tat-teknika tajba tal-irfigħ0
599762102017-09-202017-09-20BY-SAfredMaltiC1 9691Perikli f’Siti SpeċjaliGħandu jkollok il-fehem bażiku ta’: • Il-prekawzjonijiet tas-sigurtà li għandhom jittieħdu qabel ma jsir xogħol fi spazju limitat • Il-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta jsir xogħol ta‘ skavar sabiex jitnaqqsu l-perikli li għandhom x’jaqsmu ma’ servizzi minn taħt l-art u materjal li jista’’ jaqa’ • Il-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta jsir xogħol qrib linji tal-elettriku fil-għoli. • Il-periklu li jinħoloq għan-nies fit-triq minn vetturi tax-xogħol • Ir-riskju akbar għal ħaddiema żgħażagħ u dawk li jkunu qegħdin jagħmlu xogħol waħedhom0
604052812017-10-18BY-SAfredMaltiC1 7171Rappurtar ta’ Aċċidenti, URL tat-test tal-ewwel partiIl-ħtieġa li tirrapporta korrimenti, aċċidenti, ċertu mard u każijiet perikolużi lill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà Għalxiex għandek tirrapporta aċċidenti lill-imgħallem tiegħek Il-ħtieġa li tniżżel fir-reġistru tal-aċċidenti kull aċċident li jikkawża xi korrimenti hu x’inhu X’inhuma korrimenti li għandhom ikunu rrappurtati, każijiet perikolużi u mard li għandu jkun irrappurtat0
604155112017-10-18BY-SAfredMaltiC1 7631Rappurtar ta’ Aċċidenti, URL tat-test tat-tieni partiIl-ħtieġa li tirrapporta korrimenti, aċċidenti, ċertu mard u każijiet perikolużi lill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà Għalxiex għandek tirrapporta aċċidenti lill-imgħallem tiegħek Il-ħtieġa li tniżżel fir-reġistru tal-aċċidenti kull aċċident li jikkawża xi korrimenti hu x’inhu X’inhuma korrimenti li għandhom ikunu rrappurtati, każijiet perikolużi u mard li għandu jkun irrappurtat0
603855932017-10-18BY-SAfredMaltiC1 9781Saħħa Ġenerali, URL tat-test tal-ewwel partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: Kif jaffettwawk l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà 1974, ir-Regolamenti u l-Kodiċi tal-Prattika Approvati Ir-responsabbiltajiet ta’ min iħaddem skont l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà waqt ix-Xogħol Ir-responsabbiltajiet lejk innifsek u lejn l-oħrajn skont l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà waqt ix-Xogħol Kif inhi nfurżata l-liġi tas-saħħa u s-sigurtà Il-poteri tal-ispetturi tal-Awtorita tas-saħħa u s-sigurtà Il-karatteristiċi ewlenin tas-sinjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol0
603959612017-10-18BY-SAfredMaltiC1 9201Saħħa Ġenerali, URL tat-test tat-tieni partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: Kif jaffettwawk l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà 1974, ir-Regolamenti u l-Kodiċi tal-Prattika Approvati Ir-responsabbiltajiet ta’ min iħaddem skont l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà waqt ix-Xogħol Ir-responsabbiltajiet lejk innifsek u lejn l-oħrajn skont l-Att tas-Saħħa u s-Sigurtà waqt ix-Xogħol Kif inhi nfurżata l-liġi tas-saħħa u s-sigurtà Il-poteri tal-ispetturi tal-Awtorita tas-saħħa u s-sigurtà Il-karatteristiċi ewlenin tas-sinjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol0
478659532017-03-042017-03-30BY-SAfredMaltiC1 57311Saħħa u Iġene, URL tat-test tat-tieni partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • Il-periklu li tesponi ruħek għal sustanzi bħall-asbestos • L-importanza tal-iġene personali kull meta tuża sustanzi perikolużi • Kif tnaqqas il-periklu tal-mard ikkaġunat minn mikrobi u parassiti • Faċilitajiet li hemm bżonn ikunu provduti għan-nies f’sit ta’ kostruzzjoni • Kif tnaqqas ir-riskji minn għodda tal-idejn li tivvibra u ħsejjes fuq il-post tax-xogħol0
478561032017-03-042017-03-31BY-SAfredMaltiC1 5301Saħħa u Iġene, URL tat-test tal-ewwel partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • Il-periklu li tesponi ruħek għal sustanzi bħall-asbestos • L-importanza tal-iġene personali kull meta tuża sustanzi perikolużi • Kif tnaqqas il-periklu tal-mard ikkaġunat minn mikrobi u parassiti • Faċilitajiet li hemm bżonn ikunu provduti għan-nies f’sit ta’ kostruzzjoni • Kif tnaqqas ir-riskji minn għodda tal-idejn li tivvibra u ħsejjes fuq il-post tax-xogħol0
476252442017-02-22BY-SAfredMaltiC1 5771Tagħmir Personali Protettiv fuq il-post tax-Xogħol, URL tat-test tal-ewwel partiGħandu jkollok fehim bażiku ta: • Meta t-tagħmir personali protettiv (TPP) għandu jintlibes • Għaliex min jimpjegak irid jipprovdilek it-TPP • Għaliex int trid tuża t-TPP ipprovdut minn min jimpjegak • Għaliex għandek tieħu ħsieb it-TPP ipprovdut għall-użu tiegħek • Għaliex trid tirrapporta TPP mitluf jew bil-ħsara lil ta’ fuqek • Il-konsegwenzi possibbli kemm-il darba ma tilbisx it-TPP. • Il-limitazzjonijiet tal-PPE0
476367212017-02-22BY-SAfredMaltiC1 6721Tagħmir Personali Protettiv fuq il-post tax-Xogħol, URL tat-test tat-tieni partiGħandu jkollok fehim bażiku ta: • Meta t-tagħmir personali protettiv (TPP) għandu jintlibes • Għaliex min jimpjegak irid jipprovdilek it-TPP • Għaliex int trid tuża t-TPP ipprovdut minn min jimpjegak • Għaliex għandek tieħu ħsieb it-TPP ipprovdut għall-użu tiegħek • Għaliex trid tirrapporta TPP mitluf jew bil-ħsara lil ta’ fuqek • Il-konsegwenzi possibbli kemm-il darba ma tilbisx it-TPP. • Il-limitazzjonijiet tal-PPE0
599539002017-09-20BY-SAfredMaltiC1 5121Tagħmir tax-Xogħol, URL tat-test tal-ewwel partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • Li tuża biss tagħmir tax-xogħol li tħarriġt biex tuża u li int awtorizzat tuża • L-importanza li tiċċekkja sew l-apparat qabel tużah • użu ta’ sistemi b’vultaġġ baxx imnaqqas biex iħaddem tagħmir tal-elettriku tal-idejn f’siti ta’ kostruzzjoni • L-użu mingħajr periklu ta’ extension cables0
599643502017-09-20BY-SAfredMaltiC1 5021Tagħmir tax-Xogħol, URL tat-test tat-tieni partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • Li tuża biss tagħmir tax-xogħol li tħarriġt biex tuża u li int awtorizzat tuża • L-importanza li tiċċekkja sew l-apparat qabel tużah • użu ta’ sistemi b’vultaġġ baxx imnaqqas biex iħaddem tagħmir tal-elettriku tal-idejn f’siti ta’ kostruzzjoni • L-użu mingħajr periklu ta’ extension cables0
2563875122015-02-23BY-SAfredMaltiC1 351Terminoloġija0
599438102017-09-20BY-SAfredMaltiC1 7011Xogħol Fil-għoli, tat-tieni partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • L-importanza tal-użu tal-iktar apparat adattat biex tlaħħaq ma’ xi mkien skont ix-xogħol • Li taħdem fuq sellum jew forċi biss meta biċċa xogħol fiha riskju mill-inqas jew mhix se tieħu fit-tul • Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta tuża pjattaforma, kavallett, irbit ta’ sikurezza, etc.0
599339202017-09-202017-09-20BY-SAfredMaltiC1 5471Xogħol Fil-għoli, URL tat-test tal-ewwel partiGħandu jkollok għarfien bażiku ta’: • L-importanza tal-użu tal-iktar apparat adattat biex tlaħħaq ma’ xi mkien skont ix-xogħol • Li taħdem fuq sellum jew forċi biss meta biċċa xogħol fiha riskju mill-inqas jew mhix se tieħu fit-tul • Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta tuża pjattaforma, kavallett, irbit ta’ sikurezza, etc.0

34 units found